Kurs lektorski we Włoszakowicach

Informujemy, że we WŁOSZAKOWICACH przy parafii pw. Świętej Trójcy jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 19 stycznia 2019 br. o godz. 10.00. Spotkania odbywać się w kolejne soboty w godzinach 10.00 do 14.00 w sali parafialnej.

Koszt uczestnictwa w kursie to 80 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenę wliczony jest m.in. materiał formacyjny, krzyż lektorski i legitymacja DSLAP). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Dominik Dutkiewicz tel. 663 599 374.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów od klasy siódmej, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Zgłoszenia do 15 stycznia 2019 r.

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.