Szkoła Lektora dla dorosłych 2019

Informujemy, że rozpoczynamy nabór do kolejnej edycji Szkoły Lektora dla osób dorosłych.

Adresatami kursu są dorosłe osoby świeckie pełniące w parafiach te funkcje liturgiczne, nieposiadające jednak odpowiedniego przygotowania. Do uczestnictwa zapraszamy także osoby, chcące włączyć się w posługę słowa podczas liturgii.

Celem kursu jest przygotowanie osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie świadomości wiernych do angażowania się w przygotowanie liturgii w parafii także w niedziele czy dni powszednie.

Kurs obejmie formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe. Zajęcia prowadzone będą przez kapłanów, logopedę oraz biblistę.

Program obejmuje łącznie 36 godzin lekcyjnych. (45 min). Zajęcia kursu odbywać się będą w soboty począwszy od 9 marca do 13 kwietnia br. w budynku Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki; ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań w godzinach 9.30 – 14.30.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130 zł.

Kursy zakończą się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym.

Absolwenci kursu otrzymają dokument upoważniający ich do pełnienia funkcji lektora podczas liturgii.

 

Szkoła lektora i psałterzysty – prezentacja

Ogólne wprowadzenie do Lekcjonarza 

Plan zajęć szkoły lektora

Fonetyka_1