Struktura

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej tworzą:

Zarząd DSLAP

 1. Duszpasterz Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej,
 2. Kapłani współpracujący z DSLAP, 
 3. Prezes Zarządu DSLAP,
 4. Sekretariat DSLAP,
 5. Pion liturgiczny (ceremoniarze katedralni),
 6. Sekcja sportowa (prezes sekcji)

Zarządy dekanalne

 1. Dekanalny prezes kół ministranckich,
 2. Vice-prezes ds. liturgii (pełniący funkcję ceremoniarza w Archidiecezji Poznańskiej),
 3. Vice-prezes ds. sportowych
 4. Członkowie zarządu (prezesi poszczególnych kół parafialnych).
 5. Opiekunem duchowym jest dekanalny referent liturgiczny lub inny kapłan w dekanacie. 

Do zadań zarządu dekanalnego należy:

 • Uczestnictwo w zebraniach Prezesów Dekanalnych
 • Organizacja spotkań prezesów kół ministranckich z dekanatu 
 • Współpraca z dekanalnym referentem liturgicznym lub opiekunem zarządu dekanalnego
 • Powołanie vice-prezesów- ds. liturgii oraz ds. sportu
 • Organizacja wydarzeń ministranckich w dekanacie dnia wspólnoty,  turniejów, również kursów.

Zarządy parafialne
W każdej parafii w uzgodnieniu z opiekunem wybierani są:

 1. Parafialny prezes koła ministrantów
 2. Vice-prezes ds. liturgii (pełniący funkcję ceremoniarza w Archidiecezji Poznańskiej),
 3. Vice-prezes ds. sportu,
 4. oraz inni członkowie zarządu wg. potrzeb.

Jeśli należysz do zarządu dekanalnego lub parafialnego wyślij swoje zgłoszenie do Zarządu DSLAP w celu rejestracji.