Ceremoniarze

Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów podaje:

34. Celem zapewnienia piękna, prostoty i porządku celebracji, szczególnie tej, której przewodniczy biskup, konieczny jest mistrz ceremonii, aby ją przygotował i poprowadził przy ścisłej współpracy z biskupem oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za poszczególne jej części, zwłaszcza pod względem duszpasterskim.

Mistrz ceremonii powinien być naprawdę znawcą świętej liturgii, jej historii i znaczenia, jej praw i przepisów. Winien się także orientować w dziedzinie duszpasterstwa i tak kształtować święte obrzędy, aby lud owocnie w nich uczestniczył i by odznaczały się pożądanym pięknem.

Winien się troszczyć o przestrzeganie zasad świętych celebracji tak w zakresie ich ducha, jak i poszanowania prawomocnych tradycji Kościoła partykularnego, które mogą być pożyteczne z duszpasterskiego punktu widzenia.

35. Mistrz ceremonii winien w odpowiednim czasie uzgodnić ze śpiewakami, posługującymi i celebransami to, co mają czynić i mówić; podczas samej celebracji powinien się zachowywać z jak największą dyskrecją; nie wypowiadać zbytecznych słów, nie zajmować miejsca diakonów i posługujących u boku celebransa; wszystko winien wykonywać pobożnie, cierpliwie i starannie.

36. Mistrz ceremonii jest ubrany w albę lub w sutannę i komżę. Jeśli jest diakonem, może na czas celebracji ubrać dalmatykę i inne szaty właściwe dla swego stanu.

W Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, w numerze 139 czytamy:

Kandydaci na ceremoniarzy są wprowadzani w głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci doskonalą swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości. Uczą się także przygotowywać zespoły liturgiczne na wielkie celebracje przeżywane w diecezji.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej realizuje zadanie formowania kandydatów do funkcji ceremoniarza w ramach rekolekcji wakacyjnych oraz organizując Akademicki Kurs Ceremoniarza.

Rekolekcje wakacyjne adresowane są do ministrantów po pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.  Uczestnictwo w kursie obejmuje 8-dniowe rekolekcje (w czasie wakacji) oraz 2-dniowe podsumowanie kursu w czasie którego przeprowadzany jest egzamin. Egzamin kończy się promocją.

Potwierdzeniem gotowości do podjęcia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym jest błogosławieństwo Kościoła, którego udziela Ksiądz Biskup promowanym ceremoniarzom.

Ceremoniarze podejmują dalszą formację przez uczestnictwo w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych przez Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, uczestnictwo w Ogólnopolskim Forum Ceremoniarzy oraz zaangażowanie w Pion Liturgiczny DSLAP.