Wzbudzić w sobie entuzjazm

W czwartek 14 listopada uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym młodzieży organizowanym przez Duszpasterstwo Młodzieży „Jordan” pod opieką ks. Arkadiusza Szadego. W spotkaniu uczestniczyli kapłani, osoby zakonne i przedstawiciele różnych duszpasterstw działających w naszym mieście i jego okolicach. Spotkanie zaczęliśmy o godz. 20:00 poczęstunkiem.

Po wspólnej modlitwie i słowie wstępu bpa Szymona, ks. Jan Frąckowiak wygłosił konferencję, podczas której dużą uwagę poświęcił kryzysowi dzisiejszej młodzieży. Jednak zapewnił nas, że każdy kryzys jest dla Ducha Świętego szansą na odnowienie Kościoła: „Kryzys dla Ducha Świętego nie jest kryzysem”. Przedstawił nam również sposoby na wyjście z tej sytuacji. Cytując słowa kard. Sarah’a: „Jeśli chcesz podźwignąć Kościół, padnij na kolana!”, przypomniał nam o gorliwej modlitwie za cały Kościół. Kolejnym elementem jest otwartość naszych serc na Ducha Świętego oraz nasza (młodych) gorliwa praca w Kościele i żywe świadectwo naszej przyjaźni z Chrystusem.

Po konferencji przeanalizowaliśmy ankietę, którą młodzi wypełniali przed spotkaniem. Podsumować można ją jednym zdaniem: „Dużo pracy przed nami (nie tylko przed duchownymi, ale i nami – młodymi)”. Jej zwieńczeniem było przedstawienie 3 nowych propozycji dla młodych w naszej Archidiecezji. Pierwsza z nich to Studnia Poznania nawiązująca do spotkania Jezusa z Samarytanką (por. J 4, 1-42). Spotkania te mają jednoczyć wszystkie duszpasterstwa w naszej Archidiecezji. Miejscem spotkań będzie kościół pw. Bożego Ciała, w którym znajduje się studnia, będącą pamiątką Cudu Eucharystycznego z 1399 r. Kolejną inicjatywą jest Konfesjonał młodych oraz Dom-centrum młodych. Nad tymi kwestiami dyskutowaliśmy także w kilku osobowych grupach. Obecni chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.

Spotkanie zakończył bp Szymon udzielając pasterskiego błogosławieństwa na dalszą naszą posługę.

Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział nam, że celem tego spotkania jest: „Wzbudzić w sobie entuzjazm!”. Tylko tyle. Jeśli nasze serca otwarte będą na głos Boga, to: „chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” (Ps 23, 4)