Akademicki Kurs Ceremoniarza

Studentów oraz dorosłych członków Służby Liturgicznej zapraszamy na kurs dla ceremoniarzy.

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej, znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia zespołów liturgicznych i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Zajęcia teoretyczne pogłębiają wiedzę z zakresu liturgiki. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci doskonalą swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych. Uczą się także przygotowywać zespoły liturgiczne na wielkie celebracje przeżywane w diecezji (por. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 139).

Do udziału w kursie osoby zaangażowane w swoich wspólnotach w przygotowanie liturgii oraz chcących podejmować się tego zadania.

Kurs rozpocznie się w sobotę 22 lutego 2020 r. o godz. 9:30.

Zajęcia odbywać się będą w poszczególne soboty w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki; ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań w godzinach 9.30 – 14.30. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130 zł.

Program obejmuje łącznie 36 godzin lekcyjnych. (45 min).

Kurs zakończony będzie egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym.

Plan zajęć AKC 2020

Struktura Mszy Świętej oraz jej elementy i części

Podział funkcji, miejsce celebracji, kalendarz

Charakterystyka okresów liturgicznych