Kurs lektorski w Poznaniu

Organizujemy kurs lektorski dla ministrantów miasta Poznania oraz okolicznych dekanatów w POZNANIU (Katolicka Szkoła Podstawowa im. świętego Stanisława Kostki w Poznaniu, ul Głogowska 92). Zajęcia odbywać będą się w kolejne soboty od 14. listopada do 19. grudnia w godzinach 9:30-15:00. Początek w sobotę 14 listopada br. o godz. 9:30. Kandydatów zgłaszających się w późniejszym terminie na kurs nie przyjmujemy.

Odpłatność za kurs wynosi 150 zł. Uczestnicy na pierwsze zajęcia przynoszą zdjęcie do legitymacji LSO oraz skierowanie od opiekuna ministrantów w parafii.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę.

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Kościoła katolickiego w Polsce podaje, że właściwym wiekiem przygotowania do funkcji lektora jest klasa VIII szkoły podstawowej (nr 81 i 81a). Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Uczestników kursu prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanego zagrożeniem Covid-19.

Zgłoszenie uczestnictwa do 10 listopada br.

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)