Kurs lektorski w Wolsztynie

Informujemy, że w WOLSZTYNIE przy parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 3 października br. w godz. 10.00 – 13.00. Spotkania odbywać się w kolejne soboty w salce parafialnej przy ul. Doktora Kocha 38. Zakończenie kursu przewidziane jest na grudzień br. po którym ministranci otrzymają błogosławieństwo do pełnienie funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Koszt uczestnictwa w kursie to 70 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenie wliczony jest m.in. krzyż lektorski, legitymacja DSLAP, materiały formacyjne). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Łukasz Grys.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów (od 7 klasy szkoły podstawowej), którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Wyślij zgłoszenie uczestnictwa w kursie

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.