Kurs lektorski w ASD Poznań

Organizujemy kurs lektorski dla ministrantów miasta Poznania oraz okolicznych dekanatów w POZNANIU (w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, ul. Wieżowa 2/4).

Początek w niedzielę 7 października br. o godz. 14:00. Zasadniczo, kandydatów zgłaszających się w późniejszym terminie na kurs nie przyjmujemy. Spotkania w wymiarze trzech godzin lekcyjnych będą prowadzone w niedzielne popołudnia. Zakończenie kursu w styczniu 2019 r.

Odpłatność za kurs wynosi 100 zł. Uczestnicy na pierwsze zajęcia przynoszą zdjęcie do legitymacji LSO oraz skierowanie od opiekuna ministrantów w parafii.

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Kościoła katolickiego w Polsce podaje, że właściwym wiekiem przygotowania do funkcji lektora jest klasa III gimnazjum (nr 81 i 81a). Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę.

Prosimy, aby przybywający kandydaci przywieźli ze sobą zgodę Księdza Opiekuna. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

PLAN ZAJĘĆ KURSU

NiedzielaGrupa I

Grupa II


Grupa IIIZygmunt Przybyszowski
Jan Gałązka  


Karolina Prussak
Michał Pięt


Anna Krzewina
Jakub Durkiewicz


Godziny14.10- 14.5515.00- 15.4515.55-16.4014.10- 14.5515.00- 15.4515.55-16.4014.10- 14.5515.00- 15.4515.55-16.40
7.10XLLXFFXBB
14.10BBFLLBLL
21.10LFFBFFLBB
28.10BFFFFLFFF
4.11LBFFFBBFF
18.11LFFBBLLFF
25.11BFFBFFBFF
2.12BFFFFLLFF
9.12EgzaminOZNACZENIA: Fonetyka – F; Biblijna – B; Liturgiczna – L

Formacja wewnętrzna – kursanci są zobowiązani do wzięcia udziału w dniu skupienia 1.12 (sobota) lub w rekolekcjach zimowych w ASD – szczegóły dotyczące rekolekcji na www.asd.poznan.pl

PLAN DNIA SKUPIENIA w dniu 1.12 br.

  • 10:00 – modlitwa w kaplicy 
  • 11:15 – spotkanie w auli
  • 12:30 – obiad
  • 13:00 – nabożeństwo słowa, adoracja, spowiedź
  • 14:30 – zakończenie

INFORMACJE DODATKOWE:


  • uczestnik może dwukrotnie być nieobecny na kursie (pisemne usprawiedliwienie)
  • do 21.10 należy złożyć u Jana Gałązki wymagane dokumenty (zgoda duszpasterza, zdjęcie i wpłata – 100 zł);
  • kurs kończy egzamin
  • zakończeniem kursu jest Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym (termin zostanie ustalony i podany do wiadomości)
  • strojem liturgicznym lektora w Archidiecezji Poznańskiej jest alba przewiązana sznurkiem (cingulum i krzyż lektorski)

Zgłoszenie uczestnictwa do 3 października br. przez poniższy formularz:

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)