Szkoła lektora i psałterzysty w parafii św. o. Pio

Adresatami kursu są starsi ministranci oraz dorosłe osoby świeckie pełniące w parafiach te funkcje liturgiczne, nieposiadające jednak odpowiedniego przygotowania. Do uczestnictwa zapraszamy także osoby, chcące włączyć się w posługę słowa podczas liturgii.

Celem kursu jest przygotowanie tych osób do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie świadomości wiernych do angażowania się w przygotowanie liturgii w parafii także w niedziele czy dni powszednie.

Kurs obejmie formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe obejmujące naukę śpiewu psalmów. Zajęcia prowadzone będą przez kapłanów, logopedę oraz biblistę.

Program obejmuje łącznie 35 godzin lekcyjnych. (45 min). Zajęcia kursu odbywać się będą w kolejne niedziele (w wybranych terminach) począwszy od 30 września br. przy parafii pw. św. Ojca Pio z Pietrelciny; 60-461 Poznań, ul. Wańkowicza 2a w godzinach 14.00-17.00.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł.

Kurs zakończy się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym.

Absolwenci kursu otrzymają dokument upoważniający ich do pełnienia funkcji psałterzysty podczas liturgii.

Plan zajęć kursu

Plan zajęć szkoły psałterzysty 2018

Data14:00-14:4514:45-15:3015:40-16:2516:25-17:10
30.09WSTĘPMŚŚ
7.10BBFF
14.10FFMW
21.10LLMW
28.10BBFF
4.11ŚŚLL
18.11ŚŚMWN
25.11BBŚŚ
2.12ŚŚMWN
9.12PODSUMOWANIE I EGZAMIN

Plan zajęć szkoły lektora 2018

Data14:00-14:4514:45-15:3015:40-16:2516:25-17:10
30.09WSTĘPL
7.10BBFF
14.10FFFW
21.10LLKrąg liturgiczny
28.10BBFF
4.11FFLL
18.11BBWWN
25.11BBFF
2.12BBLWN
9.12PODSUMOWANIE I EGZAMIN

Objaśnienie skrótów:

M – muzyka kościelna

F – formacja fonetyczna

B – formacja biblijna

Ś – warsztaty śpiewu

W – formacja wewnętrzna

L – formacja liturgiczna  

WN – Uroczyste nieszpory

  • Udział w zajęciach jest obowiązkowy dla otrzymania promocji do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym
  • Zajęcia są prowadzone w blokach 2×45 min, obejmując zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Zajęcia ze śpiewu prowadzone są w mniejszych grupach uwzględniających możliwości wokalne uczestników
  • Osoby łączące obie formacje uczestniczą w zajęciach według planu dla psałterzystów
  • Zajęcia biblijne są prowadzone wspólnie dla obu rodzajów formacji
  • Zajęcia kursu kończy podsumowanie (quasi egzamin) w czasie, którego uczestnik prezentuje wylosowany tekst liturgiczny
  • Zakończeniem kursu będzie Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym