Zarządy ministranckie

Przez poniższy formularz prosimy zgłaszać członków zarządów parafialnych kół ministranckich.

Nazwisko

Imię

Dekanat

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Etap w formacji ministranckiej

Funkcja w parafii

Funkcja w dekanacie