Zarządy dekanalne

Aktualnych członków Zarządów Dekanalnych Kół Ministranckich gorąco prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Formularza nie muszą wypełniać obecni na spotkaniach rejonowych w 2017 roku. Tworzona przez nas baza pomoże w naszych kontaktach i ułatwi przesyłanie informacji duszpasterstwa.

Nazwisko

Imię

Dekanat

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Etap w formacji ministranckiej

Funkcja w parafii

Funkcja w dekanacie