Podsumowanie kursu ceremoniarza

 1. Kurs odbywa się w dwóch etapach:
  • I rekolekcje 8 dniowe
  • II podsumowanie i egzamin kończący
 2. Terminy II etapu:
  • 16/17 marca – ASD – rozpoczęcie godz. 16.00; zakończenie następnego dnia ok. 16.00 – koszt 80 zł (pobyt, materiały, krzyż ceremoniarza, zdjęcia z błogosławieństwa)
  • Przywozimy ze sobą, albę, śpiwór, legitymację LSO (dla uzupełnienia danych o kursie) ect.
 3. Msza św. w błogosławieństwem ceremoniarzy (17 marca br. godz. 11:00 Bazylika Archikatedralna w Poznaniu – UWAGA ZMIANA TERMINU).
 4. Adres: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4.
 5. Formularz zgłoszeniowy

Zadania egzaminacyjne (kandydaci losują pojedyncze zadania):

 

 1. Przygotuj i zaprezentuj w kolejności teksty liturgiczne (Mszał, lekcjonarz, rytuał ect.):
  • Uroczystość św. Wojciecha – 23.04
  • Uroczystość św. Stanisława – 8.05
  • Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
  • Święto NMP Matki Kościoła
  • Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
  • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Msza z procesją)
  • Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (Msza z procesją ku czci NSJ)
  • Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła – 29.06
  • Święto Przemienienia Pańskiego – 6.08
  • Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego – 14.09
  • Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – 2.11
  • Mszę pogrzebową (różne warianty stacji pogrzebu)
  • Mszę ślubną
  • Mszę Wieczerzy Pańskiej (I modlitwa eucharystyczna)
  • Liturgię Męki Pańskiej
  • Liturgię Wigilii Paschalnej
  • Mszę św. z udzieleniem sakramentu chorych w parafii
  • Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02
  • Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01
  • Wspomnienie św. Cecylii – 22.11
  • III Niedzielę Adwentu
  • IV Niedzielę Wielkiego Postu
  • Wspomnienie bł. Czesława – 20.07
  • Święto św. Tomasza Apostoła – 3.07
 2. Przygotuj paramenty i szaty liturgiczne potrzebne do sprawowania Mszy Św. (w połączeniu ze wskazanym formularzem mszalnym).
 3. Zaprezentuj komendy cermoniarskie (ze wskazaniem poszczególnych części Mszy św. z podanego w tytule formularza)
  • Do Liturgii eucharystycznej z udziałem Biskupa
  • Od Liturgii eucharystycznej z udziałem Biskupa
  • Do Liturgii eucharystycznej bez udziału Biskupa
  • Od Liturgii eucharystycznej bez udziału Biskupa
  • Obrzędów wstępnych i zakończenia z udziałem Biskupa
  • Obrzędów wstępnych i zakończenia bez udziału Biskupa