Błogosławieństwo i zakończenie Szkoły Lektora 2018

W niedzielę 17 czerwca br.  w kościele Matki Boskiej Bolesnej zakończyliśmy tegoroczną Szkołę Lektora. Uroczystej Mszy św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym przewodniczył ks. Krystian Sammler Referent Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. W homilii podkreślił rolę lektora w czasie liturgii oraz potrzebę angażowania świeckich w liturgię. Ks. Sammler powiedział również, że Szkoła Lektora jest ważnym dziełem jubileuszowym dla świętującej w tym roku 1050-lecie swego istnienia Archidiecezji Poznańskiej.

W spotkaniach Szkoły Lektora uczestniczyły 23 osoby pochodzące z różnych parafii Archidiecezji. Siedmiu spośród uczestników poszerzyło swoja formację o przygotowanie do funkcji psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym. Wszyscy brali udział w spotkaniach formacyjnych z biblistyki, liturgiki oraz fonetyki. Ważnym aspektem Szkoły była również formacja duchowa. Spotkania prowadzili zarówno kapłani jak i świeccy specjalizujący się w wymienionych dziedzinach.

Szczególne podziękowania kierujemy dla prowadzących spotkania: ks. Macieja Wegnera, ks. Bartłomieja Dolaty, Zuzanny Majewicz, Łukasza Toboły i Grzegorza Prussa.