Kurs lektorski w Opalenicy

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej naszej Archidiecezji informuje, że w OPALENICY przy parafii pw. św. Mateusza jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 29 kwietnia br. w godz. 10.00 – 13.00. Spotkania odbywać się w kolejne soboty w salce parafialnej przy ul. Mickiewicza 14. Zakończenie kursu przewidziane jest na wiosnę 2017 r.

Zgłoszenia do 24 kwietnia przyjmuje ks. Łukasz Łukasik: kom. 607 381 759; e-mail: luk.lukasik@wp.pl

 

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę.

Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów (od klas gimnazjalnych), którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Prosimy, aby przybywający kandydaci przywieźli ze sobą zgodę Księdza Opiekuna. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Rejestracja uczestników (na pierwszych zajęciach)

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Parafia

Numer telefonu

Adres email

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Kategoria konkursu

Zapoznałem się i z regulaminem i akceptuję jego warunki (zaznacz pole obok)