Wolontariat

W przygotowanie pielgrzymki na różnych jej odcinakach włączyło się prawie 40 ceremoniarzy i wolontariuszy współpracujących z Duszpasterstwem Służby Liturgicznej.

Wolontariat obejmował następujące zaangażowania:

  1. Kościoły – stacje ewangelizacyjne (rozdawanie pakietów pielgrzyma, informacja o kościele-stacji, pokierowanie do kolejnego punktu)
  2. Przygotowanie i prowadzenie procesji eucharystycznej (Marszu z Jezusem)
  3. Pomoc na placu przed katedrą (kierowanie ruchem, wskazywanie punktów medycznych, toalet, kierowanie do miejsc wydawania jedzenia)
  4. Funkcje liturgiczne w ogólności podczas procesji i Mszy św.
  5. Obsługa punktu informacyjnego przy katedrze.
  6. Obsługa zakrystii i zaplecza liturgicznego  (w farze i katedrze)

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc i wzorową współpracę.