Szkoła lektora w Czempiniu

W CZEMPINIU przy parafii pw. św. Michała Archanioła (ul. Kościelna 1, Czempiń) jest organizowana szkoła lektora dla osób dorosłych. Celem kursu jest przygotowanie wiernych do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie ich tak, aby angażowali się w przygotowanie życie liturgiczne parafii.

Spotkania rozpoczną się w sobotę 29 lutego br. w Domu Parafialnym w Czempiniu ul. Kościelna 1A, w godzinach od 10.00 do 14.30. Na pierwszych zajęciach odbędzie się wstępne przesłuchanie kwalifikujące ostatecznie od udziału w kursie.

Kurs obejmie formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną i wewnętrzną. Zakończy się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym 18 kwietnia br. w kościele pw. MB Bolesnej w Poznaniu.

Absolwenci kursu otrzymają dokument upoważniający ich do pełnienia funkcji lektora podczas liturgii. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130 zł.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Filip Kodur tel. 791-675-318

Wyślij zgłoszenie (do 16 lutego br.)

Zgłoszenia zamknięte