Szkoła lektora i psałterzysty

W ramach formacji liturgicznej osób dorosłych w naszej Archidiecezji rozpoczynamy zapisy na:

  • Szkołę lektora
  • Szkołę psałterzysty (zapraszamy również członków parafialnych zespołów muzycznych)

PLAN ZAJĘĆ KURSU: Plan zajęć szkoły lektora i psałterzysty 2021

Adresatami są dorosłe osoby świeckie pełniące w parafiach te funkcje, nieposiadające jednak odpowiedniego przygotowania oraz osoby, które chcą włączyć się w posługiwanie w  liturgii.

Celem kursów jest przygotowanie osób dorosłych (kobiet i mężczyzn) do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie świadomości wiernych do angażowania się w przygotowanie liturgii w parafii nie tylko w największe święta.

Kursy obejmować będą formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe. Program obejmuje łącznie 36 godzin lekcyjnych. (45 min). Zajęcia kursu odbywać się będą w soboty począwszy od 6 marca do 10 kwietnia br. w godzinach 9.30 – 14.30. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130 zł.

Spotkanie inaugurujące i pierwsze zajęcia odbędą się w formie wideokonferencji w sobotę 6 marca o godzinie 9:30 (osoby zgłoszone otrzymają link do spotkania). W czasie tego spotkania zostaną ustalone szczegóły dotyczące spotkań warsztatowych.

Kurs zakończy się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, którą przewidujemy na kwiecień br. Absolwenci kursu otrzymają Legitymację DSLAP upoważniającą ich do pełnienia funkcji w czasie liturgii.