Szkoła lektora i psałterzysty we Wronkach

Informujemy, że we WRONKACH organizowana jest szkoła lektora i psałterzysty dla osób dorosłych. Adresatami kursu są starsi ministranci oraz dorosłe osoby świeckie pełniące w parafiach te funkcje liturgiczne, nieposiadające jednak odpowiedniego przygotowania. Do uczestnictwa zapraszamy także osoby, chcące włączyć się w posługę słowa podczas liturgii.

Celem kursu jest przygotowanie tych osób do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie wiernych tak, aby angażowali się w przygotowanie liturgii w parafii w niedziele i dni powszednie.

Kurs obejmie formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe obejmujące naukę śpiewu psalmów. Zajęcia prowadzone będą przez kapłanów i logopedę.

Program obejmuje łącznie 30 godzin lekcyjnych. (45 min). Zajęcia kursu odbywać się będą w kolejne soboty począwszy od 12 października br. przy parafii przy parafii pw. św. Katarzyny we Wronkach (ul. Sierakowska 5) w godzinach 10.00-14.00 w domu parafialnym.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł.

Kurs zakończy się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym.

Absolwenci kursu otrzymają dokument upoważniający ich do pełnienia funkcji podczas liturgii.