Szkoła lektora i psałterzysty 2020

Rozpoczynamy nabór kandydatów na kolejną edycję Szkoły Lektora i Psałterzysty Archidiecezji Poznańskiej. Do uczestnictwa zapraszamy osoby dorosłe chcące włączyć się w posługę słowa podczas liturgii oraz pełniące już te funkcje, nie mające jednak odpowiedniej formacji.

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji lektora i psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym oraz formowanie wiernych tak, aby angażowali się w przygotowanie liturgii w parafii w niedziele i dni powszednie.

Kurs obejmie formację biblijną, fonetyczną, liturgiczną, wewnętrzną oraz zajęcia warsztatowe obejmujące naukę śpiewu dla psałterzystów.

Program obejmuje łącznie 36 godzin lekcyjnych. (45 min). Zajęcia kursu odbywać się będą w soboty począwszy od 22 lutego 2020 r. w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki; ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań w godzinach 9.30 – 14.30.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 130 zł.

Kursy zakończą się egzaminem (promocją) oraz Mszą św. z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym.

Absolwenci kursu otrzymają dokument upoważniający ich do pełnienia funkcji lektora podczas liturgii.

Plan zajęć szkoły lektora i psałterzysty 2020

 

Wyślij zgłoszenie

Rodzaj kursu

Nazwisko

Imię

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres zamieszkania z kodem pocztowym

Telefon

Adres email

Na pierwsze zajęcia proszę o przygotowanie polecenia od duszpasterza swojej parafii na udział w kursie lektora lub psałterzysty (proszę zaznaczyć pole obok)