Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy WSD

W sobotę 7 marca, mieliśmy okazję uczestniczyć w II Ogólnopolskim Forum Ceremoniarzy, które odbyło się w poznańskim seminarium. Sobotni poranek rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem biskupa Szymona Stułkowskiego. O godzinie 9:30 udaliśmy się do auli seminaryjnej, gdzie organizatorzy otworzyli sympozjum liturgiczne, które w tym roku poświęcone było relacji pomiędzy sacrum i profanum w liturgii. Mieliśmy okazję, posłuchać konferencji wykładowców z wydziałów teologicznych z całego kraju. Poruszyli oni takie kwestie jak: sacrum i granice ludzkiej ingerencji w liturgię, liturgiczną anamnezę, przepisy liturgiczne, a także rok liturgiczny w dziejach zbawienia.

O godzinie 12:45 udaliśmy się na obiad, gdzie mieliśmy chwilę czasu na odprężenie swoich umysłów po ciekawych, lecz trudnych nauczaniach.

O godzinie 13:45 przyszedł czas na konferencje studenckie. Swoje referaty wygłosili klerycy z poznańskiego, kaliskiego i gdańskiego seminarium. Podczas tej części forum, mieliśmy możliwość zwiedzania Fary, Katedry, Archiwum lub Muzeum Archidiecezjalnego.

Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy przeznaczone jest dla kleryków Wyższych Seminariów Duchownych, więc z radością przyjęliśmy zaproszenie do uczestnictwa w części wykładowej forum. W Ceremoniale liturgicznej posługi biskupa możemy przeczytać: Mistrz ceremonii powinien być naprawdę znawcą świętej liturgii, jej historii i znaczenia, jej praw i przepisów. Z pewnością ten dzień był dla nas okazją do zgłębiania tajemnic liturgii Kościoła.