Spotkanie prezesów kół ministranckich

Prezesów parafialnych kół ministranckich zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 26 kwietnia o godz. 20:00. Będzie ono miało formę online (link zostanie upubliczniony w tym wpisie). Do udziału zapraszamy prezesów, vice-prezesów, ceremoniarzy oraz odpowiedzialnych za formację ministrantów w parafii.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią spotkanie będzie miało charakter formacyjny pod hasłem: Służba liturgiczna w roku św. Józefa.
Program spotkania:

  • Św. Józef przykładem dla ministrantów – konferencja
  • Odpusty i liturgie w roku św. Józefa
  • Plany rekolekcyjne DSLAP
  • Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski