Sekretariat

Po reorganizacji struktury Zarządu DSLAP został powołany do istnienia Sekretariat DSLAP. W jego skład wchodzi Duszpasterz SLAP,  Prezes Zarządu SLAP oraz sekretarze.

Zadaniami Sekretariatu są:

 • przygotowanie i prowadzenie elektronicznej księgi DSLAP
 • przygotowanie i aktualizacja legitymacji DSLAP
 • promocja działań duszpasterstwa w mediach (zapowiedzi wydarzeń, podsumowanie realizowanych działań)
 • opracowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej rekolekcji i kursów ministranckich
 • protokołowanie przebiegu spotkań Zarządu SLAP
 • przygotowanie i koordynacja Rejonowych Spotkań Prezesów Kół Ministranckich
 • przygotowanie spotkań Prezesów Dekanalnych SLAP
 • przygotowanie materiałów rekolekcyjnych
 • opracowanie zgłoszeń na kursy i rekolekcje
 • przygotowanie animatorów na kursy i rekolekcje
 • prowadzenie siedziby DSLAP