Sekcja Rekolekcyjna

Sekcja Rekolekcyjna działająca przy Zarządzie Służby liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej została powołana w drugiej połowie 2004 roku. W swoim gronie skupia osoby, które pełnią funkcję animatorów w czasie rekolekcji dla ministrantów. Oprócz tego uczestniczą w regularnych spotkaniach, w czasie których pracują nad własną formacją wewnętrzną oraz podejmują działania związane z organizacją rekolekcji.

Wszyscy członkowie mają ukończony kurs wychowawcy kolonijnego. Dzięki temu mogą pełnoprawnie sprawować funkcję opiekuna zarówno na rekolekcjach, jak i na wszelkiego rodzaju obozach i koloniach dla dzieci i młodzieży. Aby zostać członkiem Sekcji Rekolekcyjnej należy mieć ukończony osiemnasty rok życia. Jest to niezbędne do uzyskania uprawnień wychowawcy kolonijnego.

Celem działania Sekcji Rekolekcyjnej jest odpowiednie przygotowanie kadry animatorskiej. Docelowo zadaniem sekcji jest przejęcie wszelkich możliwych działań związanych z organizacją i przebiegiem rekolekcji.

Jeśli masz ukończone 18 lat i jesteś zainteresowany działalnością w Sekcji Rekolekcyjnej, skontaktuj się z nami!