Sekcja Liturgiczna

FB_IMG_14435385653399029

Sekcja Liturgiczna powstała w 2000 r., jako druga z sekcji działających przy Zarządzie Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej. Celami Sekcji Liturgicznej jest pogłębianie znajomości liturgii przez członków Sekcji oraz wśród innych ministrantów w oparciu o dokumenty Kościoła, mobilizowanie ministrantów do coraz większej troski o piękno liturgii oraz kształtowanie chrześcijańskiej postawy w życiu członków Służby Liturgicznej.

Głównymi zadaniami Sekcji są:

  1. przygotowywanie liturgii na zakończenie kursu lektorskiego dla miasta Poznania,
  2. przygotowywanie liturgii na zakończenie kursu psałterzysty i kantora oraz ceremoniarza, które mają miejsce w Poznaniu,
  3. zbieranie dokumentacji związanej z poznańskim kursem lektorskim oraz psałterzysty i kantora w zakresie niezbędnym do wypisywania legitymacji Służby Liturgicznej,
  4. gromadzenie dokumentacji związanej z kursem ceremoniarza oraz innymi kursami odbywającymi się poza Poznaniem w zakresie niezbędnym do wypisywania legitymacji Służby Liturgicznej,
  5. bieżące prowadzenie Księgi Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej,
  6. organizowanie uroczystości liturgicznych o zasięgu diecezjalnym lub dla miasta Poznania,
  7. przygotowywanie zaproszeń na uroczystości organizowane przez Sekcję,
  8. dokumentowanie własnej działalności.