Rejonowy dzień skupienia dla ceremoniarzy i prezesów ministrantów w Kościanie

20 listopada odbył się kolejny Rejonowy dzień skupienia dla ceremoniarzy i prezesów kół ministrantów. Tym razem na spotkaniu formacyjnym zgromadzili się ministranci z dekanatów: kościańskiego, śmigielskiego, przemęckiego i krzywińskiego. Nasze spotkanie odbyło się w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie.