Regulamin rekolekcji dla Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

 1. Ze względu na szczególny charakter rekolekcji dla ministrantów,
  uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do:

  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  • wypełniania poleceń moderatora i animatorów – zwanych dalej wychowawcą,
  • poinformowania wychowawcy o zażywanych lekach,
  • informowania wychowawców o wszystkich niepokojących sytuacjach (złym samopoczuciu swoim i kolegów oraz o usterkach technicznych),
  • punktualnego stawiania się na zbiórkach, uczestniczenia w wyznaczonych zajęciach,
  • przestrzegania ciszy nocnej,
  • pokrycia wszystkich kosztów szkód wyrządzonych przez uczestnika w miejscu zakwaterowania i innych związanych ze zwiedzanymi przez nas miejscami,
  • noszenia odpowiedniego ubioru,
  • uczestniczenia w rekolekcjach od momentu rozpoczęcia aż do ich zakończenia.
 2. Uczestnikom bezwzględnie nie wolno:
  • samowolnie opuszczać miejsca zakwaterowania oraz oddalać się od grupy,
  • posiadać i używać wszelkich używek (papierosów, napojów alkoholowych i energetyzujących, narkotyków),
  • zakłócać spokoju sobie i innym,
  • nie zaleca się zabierania sprzętu elektronicznego oraz odtwarzaczy multimedialnych, które mogą zakłócić istotny charakter rekolekcji; organizatorzy rekolekcji i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za skradziony sprzęt.
 3. Za naruszenie ww. regulaminu uczestnik może zostać ukarany:
  • upomnieniem – sankcją wyznaczoną przez wychowawców,
  • skreśleniem z listy uczestników (powrót na koszt i odpowiedzialność rodziców).

Zarząd Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.