Podsumowanie zebrań rejonowych

PREZENTACJA Z ZEBRANIA DOSTĘPNA POD LINKIEM

Jesienią 2017 odbyły się już XVIII Rejonowe Zebrania Prezesów Kół Ministrantów naszej Archidiecezji. Dzięki życzliwości parafii mogliśmy spotkać się w dwunastu rejonach Archidiecezji. Jak w poprzednich latach zebrania były okazją do umocnienia jedności pomiędzy wspólnotami ministranckimi z różnych parafii. Wymiana doświadczeń i pomysłów mogą posłużyć do aktywizacji wspólnot w parafiach i dekanatach.

Prowadzący spotkania podsumowali tegoroczną Ogólnopolską Pielgrzymkę Ministrantów i Lektorów do Poznania, opartą na świadectwach uczestników i organizatorów.

Zebrania rejonowe były okazją do przekazania informacji nt.

  1. Turniejów ministranckich w sezonie 2017/2018
  2. Ogólnopolskiego Konkursu Biblijneg Ministrantów
  3. Jubileuszu 1050 rocznicy utworzenia biskupstwa w Poznaniu
  4. Ministranckich Róż Różańcowych

Ważnym punktem spotkania było omówienie współpracy w dekanatach. Ministrantów w poszczególnych dekanatach prosimy o:

  • spotkanie prezesów z dekanatu
  • dotarcie do opiekunów i wspólnot wszystkich parafii w dekanacie
  • ustalenie daty i programu Dekanalnego Spotkania Ministrantów (przynajmniej jedno w roku)
  • organizacja w dekanacie Turnieju Ministrantów w Piłkę Nożną Halową

Na podstawie danych zebranych przy okazji spotkań można nakreślić statystyczny model wspólnoty ministranckiej w Archidiecezji Poznańskiej.

 

W zebraniach rejonowych uczestniczyły delegacje w 83 parafii, co stanowi 17 % ogólnej liczby parafii.

W podziale na dekanaty uczestnictwo w zebraniach przedstawia się następująco: