Warto wiedzieć

Statystyki:

Ogółem zostało zarejestrowanych 1700 uczestników, w 105 grupach ze 112 kapłanami.

W tym:

 1. Z Archidiecezji Poznańskiej: 57 grup dekanalnych lub parafialnych, z 850 uczestnikami oraz 55 kapłanami.
 2. Z Archidiecezji gnieźnieńskiej: 14 grup z prawie 250 uczestnikami i 13 kapłanami
 3. Z diecezji kaliskiej 3 grupy
 4. Pozostałe 18 diecezji było reprezentowane przez grupy lub delegacje. W porządku alfabetycznym były to diecezje:
  • drohiczyńska
  • elbląska
  • gdańska
  • katowicka
  • krakowska
  • legnicka
  • łomżyńska
  • łódzka
  • pelplińska
  • płocka
  • radomska
  • szczecińsko-kamieńska
  • świdnicka
  • warmińska
  • warszawska
  • warszawsko-praska
  • włocławska
  • wrocławska