Pielgrzymka ministrantów do św. Józefa 2021

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej w związku z trwającym w Kościele Rokiem Świętego Józefa organizuje Archidiecezjalną Pielgrzymkę Ministrantów do sanktuarium św. Józefa w Poznaniu na Wzgórzu św. Wojciecha. Odbędzie się ona w sobotę 25 września br.

Program pielgrzymki:

Od 10.00 rejestracja uczestników (przed wejściem do Sanktuarium)
10.30 powitanie uczestników i konferencja o św. Józefie
11.00 – przygotowanie liturgiczne i okazja do spowiedzi św.
11.30 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Szymona Stułkowskiego
13.00 – obiad
14.00 – spotkanie ewangelizacyjne
15.00 – zawierzenie ministrantów św. Józefowi i zakończenie pielgrzymki

Pozostałe informacje:

  1. Dla celów organizacyjnych (przygotowanie obiadów) prosimy o potwierdzenie przybycia wspólnoty parafialnej poprzez poniższy formularz do 10 września br.
  2. Po zgłoszeniu grupy pielgrzymkowej w punkcie rejestracyjnym będą do odebrania pakiety pielgrzyma w cenie 10 zł (talon na obiad, teksty liturgiczne na pielgrzymkę)
  3. Zachęcamy, aby wpłaty za uczestnictwo w spotkaniu dokonać przelewam na konto:
    55 1090 2590 0000 0001 4823 4601; ks. Maciej Wegner, – w tytule wpłaty podając nazwę parafii oraz liczbę uczestników; przy rejestracji proszę pokazać dowód wpłaty
  4. Ministranci uczestniczą we Mszy św. w strojach liturgicznych
  5. Kapłani przywożą ze sobą alby i białe stuły

Gorąco zachęcam, aby zapał ewangelizacyjny, troska o pogłębianie formacji służby liturgicznej i doświadczenie wspólnoty Kościoła mobilizowały nas do udziału w pielgrzymce. Dekanalnych referentów liturgicznych prosimy o skoordynowanie wyjazdu na pielgrzymkę w poszczególnych dekanatach.

Plakat [pdf] [png]

Zgłoszenia wspólnoty parafialnej

Imię i nazwisko opiekuna

Adres email opiekuna

Numer telefonu opiekuna

Ilość uczestników (wraz z opiekunem)

Parafia

Uwagi