Spotkanie opłatkowe Zarządu

W Święto Świętych Młodzianków, męczenników, 28 grudnia każdego, roku Duszpasterstwo Służby Liturgicznej spotyka się na opłatku. W tym roku mieliśmy okazję po raz pierwszy gościć w naszym gronie biskupa Zdzisława.

Po wspólnej modlitwie i odczytaniu fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza o Starcu Symeonie (Łk 2, 25-32) dzieliliśmy się opłatkiem.

Gdy zasiedliśmy do stołu, Ksiądz biskup przeczytał fragment książki „Antidotum na śmierć” ks. Mieczysława Piotrowskiego. Przypomniał nam w ten sposób Cud Eucharystyczny w Legnicy, a dokładniej jego wnikliwe badanie przez naukowców. Lektura miała pobudzić naszą wiarę w realną obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina. Do tego zachęca nas również bieżący rok duszpasterski. Dalszą część spotkania poświęciliśmy rozmowie o Eucharystii oraz troski o piękno liturgii w parafiach. Nie zabrakło również kawałów księdza biskupa.

Na koniec Ksiądz Biskup udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa na rok 2020.