Ogólnopolskie Forum Cermoniarzy

W dniach 2-4 marca br. w odbędzie się w Poznaniu Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy. W sobotę 3 marca zapraszamy ceremoniarzy naszej Archidiecezji oraz miłośników liturgii na konferencję na Wydziale Teologicznym UAM (ul. Wieżowa 2/4).

Temat konferencji:  Liturgia. Zaangażowanie ciała – zaangażowanie ducha?

Program:

09:30 – Msza Święta pod przewodnictwem i z homilią bp Adama Bałabucha

 • 10:30 – Otwarcie – Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak – Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ks. Biskup  Adam Bałabuch – Aktualne prace Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

11.45 – Dyskusja

12:00 – Przerwa kawowa

 • 12:30 – S. Prof. UPJP II dr hab. Adelajda Sielepin (UPJP II Kraków) – Duchowość liturgiczna.
 • 12:50 – Ks. dr Jakub Dębiec (UAM Poznań) – Zaangażowanie ducha – zaangażowanie ciała?
 • 13:10 –  Ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński (UMK Toruń) – Prawo w liturgii: między duchem i literą.
 • 13:30 – Ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski UAM Poznań) – Postawy i gesty liturgiczne formą zbawczego dialogu Boga z ludźmi.
 • 13.50 – Ks. dr Andrzej Megger (KUL Lublin) – Odkryć Nieznanego. Duch Święty sprawcą liturgii.

14:10 Obiad w ASD

15:30 Panel Studencki i dyskusja. M.in. referaty pt.:

 • Nowy byt, choć tak dobrze znany.
 • Obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią – wyrazem zaangażowania ducha czy ciała?
 • Między duchem a estetyką, czyli, czy na Mszy ma być „fajnie”?
 • Przeżywanie liturgii wg św. Jose Maria Escriva
 • Gest pokłonu w przeżywaniu liturgii
 • Znaczenie i symbolika krzyża w liturgii.
 • „Opowiem wam dowcip…” Humor podczas liturgii.
 • Milczenie jako sposób zaangażowania człowieka w liturgię Kościoła.
 • Urządzenia elektroniczne pomocą w przeżywaniu liturgii?

17:00 Podsumowanie – ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski