Ogólnopolski Konkurs Biblijny

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują jubileuszową XXV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów.

W tym roku obowiązującym materiałem będzie Księga Rodzaju wraz ze wstępem przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców).

Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

– uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa i gimnazjum; (II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi,

– drużyny liczące od 3 do 5 osób (więcej informacji na temat drużyn zob. w regulaminie Konkursu)

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 17 marca 2018 r.  w ramach Dnia Lektora, kiedy zostaną wyłonieni  indywidualni zwycięzcy i drużyna diecezjalna,
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 18-19 maja 2018 r.

Tutaj znajdziesz Regulamin-Konkursu-Biblijnego-dla-Ministrantów-i-Lektorów-1