Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizują XXVII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów.

W tym roku obowiązującym materiałem będzie Księga Jozuego oraz Dzieje Apostolskie wraz ze wstępami przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców).

Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

– uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa; (II) szkoła ponadpodstawowa i starsi,

– drużyny liczące od 3 do 5 osób (więcej informacji na temat drużyn zob. w regulaminie Konkursu)

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być członkiem drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się w ramach Dnia Lektora (termin zostanie ustalony po wznowieniu zajęć szkołach), kiedy zostaną wyłonieni  indywidualni zwycięzcy i drużyna diecezjalna,
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 29-30 maja 2020 r.

Tutaj znajdziesz Regulamin-Konkursu-Biblijnego-dla-Ministrantów-i-Lektorów-1

 

Wyślij zgłoszenie na konkurs

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Parafia

Numer telefonu

Adres email

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Kategoria konkursu

Zapoznałem się i z regulaminem i akceptuję jego warunki (zaznacz pole obok)