Odważnie wyznajcie, że „Jezus jest Panem”

Do odważnego wyznania, że „Jezus jest moim Panem i Zbawicielem” zachęcał biskup Damian Bryl  zgromadzonych na Mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu w niedzielę 23 sierpnia br.

Wyjaśniając niedzielną Ewangelię biskup zaznaczył, że domaga się ona od chrześcijanina potrójnego wyznania wiary. Pierwszym jest osobiste wyznanie wiary w Jezusa. Drugim wyznanie wiary w Jezusa obecnego we wspólnocie Kościoła. Widzialnym znakiem Jego obecności jest osoba Piotra naszych czasów – Ojca Świętego Franciszka. Wyrazem troski o jedność Kościoła jest nasza modlitwa w intencji papieża. Trzecie wyznanie dotyczy wyznania w obecność Jezusa obecnego w Eucharystii, w sakramentach świętych. Celebrans zaprosił wiernych, aby oprócz liturgicznego wyznania wiary czyli Credo, w momencie przyjęcia Komunii Świętej osobiście wyznali wiarę w żywą i prawdziwą obecność Jezusa.

W czasie liturgii biskup Bryl udzielił błogosławieństwa do pełnienia funkcji liturgicznych trzydziestu osobom dorosłym z terenu Archidiecezji Poznańskiej. W gronie tym znaleźli się lektorzy, psałterzyści i ceremoniarze formujący się w ramach Szkoły Lektora oraz Akademickiego Kursu Ceremoniarza. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej im św. Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. Grupa z dekanatu kościańskiego przygotowywała się w Czempiniu.

Formacja przyszłych lektorów i psałterzystów akcentuje prawidłowe zasady wymowy oraz wykonywania tekstów liturgicznych. Formacja biblijna zmierza do tego, aby lektorzy potrafili zrozumieć czytania w ich własnym kontekście oraz w świetle wiary pojmować istotną treść orędzia objawienia. Formacja liturgiczna ma zapewnić znajomość sensu struktury liturgii słowa oraz związków między liturgią słowa i liturgią eucharystyczną.

Kandydaci na ceremoniarzy są wprowadzani w głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci doskonalą swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości. Uczą się także przygotowywać zespoły liturgiczne na celebracje przeżywane w diecezji.

Kolejna edycja tych kursów planowana jest przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej na Wielki Post 2021 roku.