Niedziela Palmowa

Nosi ona również drugą nazwę – niedziela męki Pańskiej. Wspominając uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia. Mieszkańcy Jerozolimy owacyjnie witali Jezusa rzucając przed Nim płaszcze, gałązki oliwki oraz palmy. Na wspomnienie tego wydarzenia na początku liturgii poświęca się palmy, które w zależności od regionu często przypominają dzieła sztuki. Bywa, że przybierają formę wielobarwnych gałązek-bukietów, czy misternie splecionych liści palmowych. Poświęcone palmy przechowuje się do następnej Środy Popielcowej, z nich ma być przygotowany popiół nakładany na głowy.

Liturgia, przez czytany opis męki Pańskiej, przenosi nas do tego co wydarzyło się od Ostatniej Wieczerzy do złożenia martwego ciała Jezusa w grobie. Mesjański wjazd Jezusa do Miasta Świętego liturgia wspomina procesją z palmami. Formularz tego dnia przewiduje dwie formy wejścia. Pierwsza to procesja, druga uroczyste wejście. Przepisy zaznaczają, że przed kolejnymi Mszami można powtarzać jedynie uroczyste wejście, czyli formę drugą. W przypadku procesji wierni gromadzą się na zewnątrz kościoła, bądź w innym kościele, z którego ma wyruszyć procesja. Kapłan używa szat koloru czerwonego, do procesji celebrans może użyć kapy, którą zdejmuje po jej zakończeniu. W przypadku uroczystego wejścia obrzęd poświęcenia palm i odczytanie Ewangelii odbywa się w pobliżu wejścia do kościoła.

Jako śpiew na wejście formularz przewiduje antyfonę Hosanna Synowi Dawida… Po śpiewie kapłan wykonuje znak krzyża i pozdrawia wiernych. Następnie wygłasza pouczenie o znaczeniu tego dnia i błogosławi palmy. Po poświęceniu palm odczytuje się ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Można wygłosić krótką homilię. Następnie po zachęcie celebransa rusza procesja do kościoła (do ołtarza). Kapłan uczciwszy ołtarz udaje się do miejsca przewodniczenia i od razu odmawia kolektę. Następuje liturgia słowa. Podczas czytania opisu męki Pańskiej nie używa się kadzidła i świec. Dalsze obrzędy sprawuje się w zwykły sposób.

Rubryki przewidują jeszcze jedną formę rozpoczęcia liturgii Niedzieli Palmowej, zaznaczając, że można się nią posłużyć wówczas kiedy procesja lub uroczyste wejście nie jest możliwe np. z powodu licznie zgromadzonych wiernych. Wówczas po znaku krzyża błogosławi się gałązki palmowe i kropi je wodą święconą. Potem odmawia się kolektę.

Jako służba liturgiczna zadbajmy, aby czas Wielkiego Tygodnia zbliżył nas do Chrystusa, który przez mękę i śmierć prowadzi nas ku zmartwychwstaniu.

Ks. Adam Pieckenhagen