Materiały

Teksty liturgiczne

Narodzenie Pańskie

We Mszy świętej o północy wielkie znaczenie i duży wpływ na pobożność ludową mogą mieć następujące elementy:

Czasem obrzęd ten, błędnie nazywany jest “Kalendą”. “Kalenda” oznacza “pierwszy dzień miesiąca”. Właściwie, ten uroczysty śpiew nazywany jest “Elogium o Narodzeniu Pańskim” lub “Martyrologium o Narodzeniu Pańskim”.

Objawienie Pańskie

Po odśpiewaniu Ewangelii diakon lub kantor z ambony zgodnie z dawną tradycją Kościoła może ogłosić zapowiedź świąt Paschalnych i głównych świąt roku liturgicznego. (zob. Missale Romanum, editio typica tertia, s. 1247; Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii, n. 118)

Nieco inna wersja zaprezentowana jest w kalendarzu liturgicznym dla archidiecezji Poznańskiej (bez zapisu nutowego).

 

Triduum Paschalne

Dłuższa forma Mszy wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

 

Przepisy liturgiczne

 

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Obrzędy Błogosławieństw

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej

Program formacyjny DSL

Obrzędy Błogosławieństw Służby Liturgicznej

Obrzędy błogosławieństw lektorów, psałterzystów i ceremoniarzy

Rubrycela – kalendarz liturgiczny

Rubrycela 2021

 

Inne teksty liturgiczne – portal Ordo Pallotyni

Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Teksty liturgiczne na ŚDM