Materiały

Teksty liturgiczne

Narodzenie Pańskie

We Mszy świętej o północy wielkie znaczenie i duży wpływ na pobożność ludową mogą mieć następujące elementy:

Czasem obrzęd ten, błędnie nazywany jest “Kalendą”. “Kalenda” oznacza “pierwszy dzień miesiąca”. Właściwie, ten uroczysty śpiew nazywany jest “Elogium o Narodzeniu Pańskim” lub “Martyrologium o Narodzeniu Pańskim”.
Zapis gregoriański można również znaleźć w agendzie liturgicznej wydawnictwa Pallotinum.

Objawienie Pańskie

Po odśpiewaniu Ewangelii diakon lub kantor z ambony zgodnie z dawną tradycją Kościoła może ogłosić zapowiedź świąt Paschalnych i głównych świąt roku liturgicznego. (zob. Missale Romanum, editio typica tertia, s. 1247; Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii, n. 118)

Nieco inna wersja zaprezentowana jest w kalendarzu liturgicznym dla archidiecezji Poznańskiej (bez zapisu nutowego).
Zapis gregoriański można również znaleźć w agendzie liturgicznej wydawnictwa Pallotinum.

 

Triduum Paschalne

Dłuższa forma Mszy wigilijnej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

 

Inne teksty

  • Ujednolicone teksty niektórych modlitw
  • Prefacja o św. Marii Magdalenie (22 lipca)
   • dotychczasowe wspomnienie zostało w 2016 roku podniesione do rangi święta. Dołączono wówczas nową prefację poświęconą świętej Marii Magdalenie.
  • Formularz mszalny na wspomnienie Świętych: Marty, Marii i Łazarza (29 lipca)
   • Papież 26 stycznia 2021 roku wpisał do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego rodzeństwo z Betanii: Martę, Marię i Łazarza. Dotychczas tego dnia wspominaliśmy tylko św. Martę.
  • Sekwencja o Matce Bożej Bolesnej (15 września)
   • sekwencje ze swej natury są śpiewami przeznaczonymi dla wykonania solowego i do słuchania przez obecnych, dlatego ich wykonanie w tradycji liturgicznej było przeznaczone dla lepiej wyszkolonych śpiewaków. „Jeśli śpiewak nie jest w stanie zaśpiewać nowo zatwierdzonej melodii, wtedy istnieje możliwość, aby  wykonać sekwencję o Matce Bożej Bolesnej w alternatywnej wersji zatwierdzonej w Śpiewniku ks. Siedleckiego („Stała Matka Boleściwa”). Pamiętajmy jednak, aby sekwencja nie przerodziła się z zwykłą pieśń, śpiewaną przez lud” – podkreśla bp Bałabuch. Cytuje też Instrukcję o muzyce KEP z 2017 r., która przypomina, że „sekwencję przed Alleluja śpiewa zespół śpiewaczy lub kantor.” Dopiero ze względu na inne okoliczności „może ją wykonać w postawie siedzącej całe zgromadzenie”.„Jeśli idzie o zakończenie Sekwencji, należy pominąć słowa „Amen. Alleluja”, które dodawało się na zakończenie sekwencji przed reformą liturgiczną i z tego względu znalazły się przez przeoczenie w dwóch sekwencjach w nowym  lekcjonarzu. W przyszłych redakcjach tej księgi będą one usunięte” – podkreśla bp Bałabuch.Wykonanie a cappella

 

Przepisy liturgiczne

 

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Obrzędy Błogosławieństw

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej

Program formacyjny DSL

Obrzędy Błogosławieństw Służby Liturgicznej

Obrzędy błogosławieństw lektorów, psałterzystów i ceremoniarzy

Rubrycela – kalendarz liturgiczny

Rubrycela 2021

 

Inne teksty liturgiczne – portal Ordo Pallotyni

Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Teksty liturgiczne na ŚDM