Materiały na kurs lektorski

Jedną z funkcji w zgromadzeniu liturgicznym, jest funkcja bądź posługa lektora. Misją lektora w Kościele jest proklamacja słowa Bożego, z wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma psałterzysty, może on również wykonywać psalm responsoryjny, a pod nieobecność diakona podawać wezwania modlitwy wiernych[1]. Oprócz odczytywania słowa Bożego, powołaniem lektora jest też służba na rzecz własnej wspólnoty parafialnej, np. przez posługę ewangelizacyjną w apostolacie biblijnym bądź pomoc w prowadzeniu strony internetowej.[2] W ten sposób młodzi ludzie stają się świadkami Chrystusa wobec braci, szczególnie zaś wobec rówieśników.

W trosce o należyte przygotowanie i formację kandydatów na lektorów Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej przygotowało materiały formacyjne na kurs lektorski. Obejmują one formację wewnętrzną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Materiały zostały tak ułożone, aby kandydat na lektora nie tylko nabierał sprawności duchowej, ale również doskonalił umiejętność proklamacji słowa Bożego zgodnie z zasadami języka polskiego.
W wymiarze godzinowym na formacje: wewnętrzną, biblijną i liturgiczną należy przeznaczyć po 6 godzin, natomiast na fonetykę 12 godzin (łącznie 30 godzin).

Świętość Eucharystii domaga się, aby funkcję lektora podejmowały osoby godne zaufania, prowadzące życie sakramentalne oraz pragnące żyć słowem Bożym. Odpowiednim wiekiem dla kandydatów wydaje się być przynajmniej III klasa gimnazjum (w uzasadnionych przypadkach wcześniej). Zadaniem duszpasterza jest rozeznawanie w gronie służby liturgicznej i proponowanie wybranym kandydatom przygotowania do funkcji lektora.

[1] Por. OWMR 99, 194-198.

[2] Por. Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 43.

 

Duszpasterzy chcących zorganizować w swoim rejonie (parafia, dekanat) kurs lektorski prosimy o kontakt z Duszpasterzem SLAP w celu omówienia szczegółów prowadzenia kursu.

Materiały kursu lektorskiego można zamówić wysyłając poniższy formularz. Cena za egzemplarz to 15 zł.

Zamawiający

Nazwisko (wymagane)

Imię (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres z kodem pocztowym (wymagane)

Adres email (wymagane)

Liczba zamawianych egzemplarzy (wymagane)