Kalendarium asyst

  • Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji na zakończenie Szkoły Lektora i Psałterzysty przy par. pw. św. Pio – Bazylika Archikatedralna, 15.12.2018 godz. 16:00 pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka
  • Msza św. w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – Fara Poznańska, 11.11.2018 godz. 12:00
  • Jubileusz 1050-lecia biskupstwa poznańskiego 23 czerwca br. godz. 17.00 – Eucharystia jubileuszowa z udziałem Legata Papieskiego kard. Dominka Duki. Plac katedralny.
  • Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym (zakończenie tegorocznej Szkoły Lektora) – pod przewodnictwem Księdza Krystiana Sammlera; 17 czerwca 2018 godz. 17:00 w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu.
  • Misja Thalita kum – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa na zakończenie misji ewangelizacyjnej Poznania. Niedziela 27.05.2018 Plac Wolności godz. 13:00
  • IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej, które odbędzie się 18.11.2017 na MTP paw. 7. Tego dnia o godzinie 18:00 przewidziana jest Msza Święta na targach pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa.
  • Msza św. w bazylice archikatedralnej z błogosławieństwem lektorów, psałterzystów, ceremoniarzy i animatorów liturgicznych promowanych w czasie turnusów rekolekcyjnych. Mszę św. odprawi JE ks. bp Damian Bryl. Sobota 28 października br. o godz. 11:00 – instrukcja w katedrze 9:30