Lektorzy, ceremoniarze i animatorzy w katedrze

W sobotę 19 października br. ks. bp. Zdzisław Fortuniak udzielił błogosławieństwa lektorom, ceremoniarzom i animatorom promowanym w czasie kursów rekolekcyjnych prowadzonych przez nasze Duszpasterstwo w wakacje.

Każda funkcja liturgiczna jest świętym posługiwaniem, w którym człowiek jednoczy się z Chrystusem. Jest to również służba wobec ludzi, którzy zgromadzili się na wspólną celebrację.

W czasie homilii Ksiądz Biskup wskazał kandydatom do wymienionych funkcji jakie są ich zadania w liturgii. Lektorzy proklamując słowo Boże stają się głosem Kościoła. Ceremoniarze w trosce o piękno i porządek w liturgii pomagają wiernym w skupieniu i modlitwie. Sami mają w pełni i duchowo we Mszy św. uczestniczyć. Animatorzy pomagają zrozumieć istotę liturgii. Prowadząc spotkania z grupami ministrantów wspierają opiekunów w formacji młodzieżowych zespołów liturgicznych.

Błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora otrzymało ponad 100 ministrantów po kursach wakacyjnych oraz po kursie lektorskim w Kostrzynie. 45 nowych ceremoniarzy i 8 animatorów liturgicznych podejmując swoje funkcje jest gotowych jeszcze gorliwiej służyć swoim wspólnotom.

W załączonym poniżej linku będzie można pobrać zdjęcia z naszej uroczystości.

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZOBACZYĆ ZDJĘCIA