Legitymacja LSO

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej osobom, które ukończyły kurs lektora, ceremoniarza, animatora liturgicznego lub psałterzysty wydaje legitymacje potwierdzające otrzymanie błogosławieństwa Kościoła do pełnienia tych funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Upoważnia to posiadacza legitymacji do pełnienie właściwej sobie funkcji na terenie Archidiecezji Poznańskiej, w porozumieniu z duszpasterzem danej wspólnoty.

Zainteresowanych otrzymaniem Legitymacji LSO lub jej duplikatu prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wniosek

Numer legitymacji (jeśli już istnieje)

Nazwisko

Imię

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Numer telefonu

Parafia

Adres email

Funkcje w LSO oraz rok otrzymania błogosławieństwa do funkcji (promocji):

Lektora

Ceremoniarza

Animatora liturgicznego

Psałterzysty

Uwagi i adnotacje (proszę wskazać miejsca gdzie odbywało się przygotowanie do poszczególnych funkcji)

W celu przygotowania nowej (duplikatu) legitymacji Służby Liturgicznej proszę dostarczyć na adres wskazany w mailu zwrotnym zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zaznacz pole obok)