Kurs lektorski we Wronkach

Informujemy, że we WRONKACH przy parafii pw. św. Katarzyny (ul. Sierakowska 5, Wronki) jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 12 października br. o godz. 10:00 (w domu parafialnym). Spotkania będą odbywać się w kolejne soboty. Zakończenie przewiduje się na listopad 2019 r.

Koszt uczestnictwa w kursie to 100 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenę wliczony jest m.in. materiał formacyjny, krzyż lektorski i legitymacja DSLAP). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie oraz zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Łukasz Bąbelek tel. 660-708-882

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów od klasy ósmej, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Wyślij głoszenie (do 10 października 2019 r.)

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.