Kurs lektorski w Wolsztynie

Informujemy, że w WOLSZTYNIE przy parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 10 marca br. w godz. 10.00 – 13.00. Spotkania odbywać się w kolejne soboty w salce parafialnej przy ul. Doktora Kocha 38. Zakończenie kursu przewidziane jest na wiosnę 2018 r. Błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora i krzyż lektorski promowani ministranci przyjmą w katedrze poznańskiej jesienią br.

Koszt uczestnictwa w kursie to 70 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenie wliczony jest m.in. krzyż lektorski, legitymacja DSLAP, materiały formacyjne). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Łukasz Grys.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów (od 7 klasy szkoły podstawowej), którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.