Kurs lektorski w Środzie Wielkopolskiej

Informujemy, że w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę
20 października br. od godz. 14.00 do 16.00. Spotkania odbywać się w kolejne soboty (27.10, 10.11, 17.11, 24.11, 8.12, 15.12) w godzinach 10.00 do 12.30 w sali parafialnej.

Koszt uczestnictwa w kursie to 40 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenie wliczone są m.in. materiały formacyjne, krzyż lektorski i legitymacja DSLAP). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Karol Świergosz; kom. 607 876 101.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów od klasy siódmej, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania.

Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Formularz zgłoszeniowy:

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.