Kurs lektorski w Poznaniu

Zagadnienia egzaminacyjne znajdziesz TUTAJ

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej naszej Archidiecezji organizuje kurs lektorski dla ministrantów miasta Poznania oraz okolicznych dekanatów w POZNANIU (w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, ul. Wieżowa 2/4).

Plan zajęć kursu:

Niedziela Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV
Zygmunt Przybyszowski

Stanisław Nowicki

Zuzanna Majewicz

Jan Gałązka

Karolina Prussak

Piotr Cieślik

Marzena Uczułka

Grzegorz Pruss

Godziny 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40
1.10 X F F X F F X F F X F F
8.10 B B L B B L L L B L L B
22.10 F F B F F B F F B L F F
29.10 F F L F F L F F L L F F
5.11 F F B F F F F F B F F B
19.11 L L B L L B B B L B B L
26.11 F F B F F B F F B F F B
3.12 F F L

Egzamin

F F L L F F
Egzamin

10.12

OZNACZENIA: Fonetyka – F; Biblijna – B; Liturgiczna – L

Formacja wewnętrzna – kursanci są zobowiązani do wzięcia udziału w dniu skupienia 4.11 (sobota) lub w rekolekcjach zimowych w ASD w czasie ferii zimowych (16-18.02.2018) – szczegóły dotyczące rekolekcji na www.asd.poznan.pl

PLAN DNIA SKUPIENIA w dniu 4.11 br.

 • 10:00 – modlitwa w kaplicy
 • 11:15 – spotkanie w auli
 • 12:30 – obiad
 • 13:00 – nabożeństwo słowa, adoracja, spowiedź
 • 14:30 – zakończenie

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Proszę o uzupełninie formularza zgłoszeniowego na stronie ministranci.archpoznan.pl
 • uczestnik może dwukrotnie być nieobecny na kursie (pisemne usprawiedliwienie)
 • do 22.10 należy złożyć u Jana Gałązki wymagane dokumenty (zgoda duszpasterza, zdjęcie i wpłata – 100 zł);
 • kurs kończy egzamin
 • zakończeniem kursu jest Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym (termin zostanie ustalony i podany do wiadomości)
 • strojem liturgicznym lektora w Archidiecezji Poznańskiej jest alba przewiązana sznurkiem (cingulum)

Rozpoczęcie w niedzielę  1 października br. o godz. 14:00. Kandydatów zgłaszających się w późniejszym terminie na kurs nie przyjmujemy. Spotkania w wymiarze trzech godzin lekcyjnych będą prowadzone w niedzielne popołudnia (w godzinach 14-17). Zakończenie kursu w styczniu 2018 r.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetyczną.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł. (składane na pierwszych zajęciach)

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Kościoła katolickiego w Polsce podaje, że właściwym wiekiem przygotowania do funkcji lektora jest klasa III gimnazjum (nr 81 i 81a). Dlatego do udziału w kursie zapraszamy ministrantów, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Prosimy, aby przybywający kandydaci przywieźli ze sobą zgodę Księdza Opiekuna. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.