Kurs lektorski w Lesznie

Informujemy, że w LESZNIE przy parafii pw. św. Kazimierza jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 21 października br. od godz. 10.30. Spotkania odbywać się w kolejne soboty (21.10, 28.10, 4.11, 25.11, 2.12, 9.12) w godzinach 10.30 do 15.30 w sali parafialnej. Zakończenie kursu przewidziane jest na marzec 2018 r., podczas Dnia Lektora w Katedrze poznańskiej, kiedy promowani ministranci przyjmą błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Koszt uczestnictwa w kursie to 90 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenie wliczony jest m.in. krzyż lektorski, legitymacja DSLAP, materiały formacyjne). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Damian Dudkowiak; kom. 693 892 985.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów (od klas gimnazjalnych), którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

 

Wyślij zgłoszenie (do 19 października)

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.