Kurs lektorski w Krobi

Informujemy, że w KROBI w parafii pw. św. Mikołaja jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 10 października br. (godz. 10:30 – 14:30). Na pierwszych zajęciach odbędzie się wstępne przesłuchanie kwalifikujące ostatecznie od udziału w kursie.

Koszt uczestnictwa w kursie to 120 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenę wliczony jest m.in. materiał formacyjny, krzyż lektorski i legitymacja DSLAP). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie oraz zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Patryk Wendeker.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów od klasy siódmej, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania.

Wyślij zgłoszenie (do 3 października br.)

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.