Kurs lektorski w Czempiniu

Informujemy, że w CZEMPINIU przy parafii pw. św. Michała Archanioła (ul. Kościelna 1, Czempiń) jest organizowany kurs lektorski dla ministrantów okolicznych dekanatów. Rozpoczęcie w sobotę 29 lutego br. w Domu Parafialnym, w godzinach od 10.00 do 14.30. Na pierwszych zajęciach odbędzie się wstępne przesłuchanie kwalifikujące ostatecznie od udziału w kursie.

Koszt uczestnictwa w kursie to 130 zł wpłacane na pierwszych zajęciach (w cenę wliczony jest m.in. materiał formacyjny, krzyż lektorski i legitymacja DSLAP). Prosimy, aby kandydaci na pierwsze zajęcia przywieźli ze sobą zgodę Opiekuna Ministrantów do uczestnictwa w kursie oraz zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie.

Odpowiedzialnym za kurs jest ks. Filip Kodur tel. 791-675-318

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę. Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów od klasy siódmej, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Wyślij zgłoszenie (do 16 lutego br.)

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Miejsce kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.