Kurs lektorski w ASD

Ministrantów miasta Poznania oraz okolicznych dekanatów zapraszamy do udziału w kursie lektorskim, który przygotowujemy w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, ul. Wieżowa 2/4. Rozpoczęcie w niedzielę 29 września br. o godz. 14:00. Zasadniczo, kandydatów zgłaszających się w późniejszym terminie na kurs nie przyjmujemy. Spotkania w wymiarze trzech godzin lekcyjnych będą prowadzone w niedzielne popołudnia. Zakończenie przewiduje się na grudzień 2019 r.

Odpłatność za kurs wynosi 100 zł. Uczestnicy na pierwsze zajęcia przynoszą zdjęcie do legitymacji LSO oraz skierowanie od opiekuna ministrantów w parafii.

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę.

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Kościoła katolickiego w Polsce podaje, że właściwym wiekiem przygotowania do funkcji lektora jest klasa VIII szkoły podstawowej (nr 81 i 81a). Do udziału w kursie zapraszamy ministrantów, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Kurs lektorski plan zajęć 2019

Niedziela

Grupa I
św. Urszula

Grupa II
bł. Sancja
Grupa III
bł. Edmund

Grupa IV
św. Maksymilian

Zuzanna Majewicz

Sebastian Jóźiak

Karolina Prussak

Norman Menes

Zygmunt Przybyszowski

Michał Pięt

Marzena Uczułka

Michał Szarkowicz

Godziny 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40 14.10- 14.55 15.00- 15.45 15.55-16.40
29.09 X B L X F F X L B X F F
6.10 B B L L F F F L L F B
13.10 L F F B L L F F F L B L
27.10 F F L F B F F F F B F F
3.11 B F F B F F B B L B F F
17.11 F F L F F L F F F L F F
24.11 B F F L B L F F B F F L
1.12 F F L B F F L L B L B L
Egzamin

8.12

 

OZNACZENIA: Fonetyka – F; Biblijna – B; Liturgiczna – L

Formacja wewnętrzna – kursanci są zobowiązani do wzięcia udziału w dniu skupienia 16.11 (sobota) lub w rekolekcjach zimowych w ASD – szczegóły dotyczące rekolekcji na www.asd.poznan.pl

 

PLAN DNIA SKUPIENIA w dniu 16.11 br.

 • 10:00 – modlitwa w kaplicy
 • 11:15 – spotkanie w auli
 • 12:30 – obiad
 • 13:00 – nabożeństwo słowa, adoracja, spowiedź
 • 14:30 – zakończenie

 

EGZAMIN w dniu 08.12 br. na godz. 14:00

 • Obejmuje fonetykę (20pkt), biblistykę (10pkt) i liturgikę (10 pkt)
 • Przebieg egzaminu z fonetyki
  • prezentacja przygotowanego samodzielnie czytania
  • prezentacja czytania wylosowanego  na egzaminie (do podanej daty należy znaleźć czytanie, przygotować je i zaprezentować)
  • rozmowa z komisją egzaminacyjną
 • Egzamin z biblistyki i liturgiki
  • warto przed egzaminem przestudiować skrypt Kurs lektorski
  • przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Proszę o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego
 • uczestnik może dwukrotnie być nieobecny na kursie (pisemne usprawiedliwienie)
 • do 13.10 należy złożyć u Michała Pięta wymagane dokumenty (zgoda duszpasterza, zdjęcie i wpłata – 100 zł);
 • kurs kończy egzamin
 • zakończeniem kursu jest Msza św. z błogosławieństwem do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym (termin zostanie ustalony i podany do wiadomości)
 • strojem liturgicznym lektora w Archidiecezji Poznańskiej jest alba przewiązana sznurkiem (cingulum i krzyż lektorski)