Kurs lektorski i kurs psałterzysty w Poznaniu

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej naszej Archidiecezji organizuje kurs lektorski i kurs psałterzysty dla ministrantów miasta Poznania oraz okolicznych dekanatów w POZNANIU (Katolicka Szkoła Podstawowa im. świętego Stanisława Kostki w Poznaniu, ul Głogowska 92). Zajęcia odbywać będą się w kolejne soboty od 6. listopada do 18. grudnia w godzinach 9:00-15:00. Początek w sobotę 6 listopada br. o godz. 9:00. Zasadniczo, kandydatów zgłaszających się w późniejszym terminie na kurs nie przyjmujemy.

Odpłatność za kurs wynosi 150 zł. Uczestnicy na pierwsze zajęcia przynoszą zdjęcie do legitymacji LSO oraz skierowanie od opiekuna ministrantów w parafii.

Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza poniżej.

Odpowiedzialny ks. Maciej Wegner; e-mail: maciej.wegner1985@gmail.com

Przygotowanie do pełnienia funkcji lektorskiej w Zgromadzeniu Liturgicznym obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetykę.

Do udziału w kursie lektorskim zapraszamy ministrantów, którzy posiadają umiejętność płynnego czytania i aktualnie są przynajmniej w VII klasie. Natomiast do udziału w kursie psałterzysty zapraszamy ministrantów po ukończeniu mutacji. Kandydaci na lektorów z innych dekanatów mogą także uczestniczyć w kursie uwzględniając dogodność dojazdu.

Zgłoszenia:

Imię

Nazwisko uczestnika

Data urodzenia (wybierz datę, jeśli pole wyboru nie rozwija się proszę skorzystać z innej przeglądarki)

Miejsce urodzenia

Parafia

Adres email

Numer telefonu

Adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym)

Rodzaj kursu

Dla przygotowania legitymacji LSO jest potrzebne zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Proszę je przygotować, podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na pierwsze zajęcia. Na pierwsze zajęcia należy przynieść także wpłatę i zgodę duszpasterza. Po przeczytaniu tego komunikatu odznacz pole obok.